ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ


  ผลวิจัย 7 พฤติกรรมพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนเอือมระอา
   mira
 เมื่อ : 2011-06-06 17:33:04
แจ้งลบลบกระทู้

  จ้าววรยุทธ์
 

 เพศ :
 จำนวนโพส : 957
 สมาชิกลำดับที่ : 4303
 สถานะ :
คลิ๊กที่ภาพ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามและเจ้าคณะเขตคลองสาน กทม. เปิดผลวิจัย 7 พฤติกรรมพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนสุดเอือมระอา ทั้งไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ ปฏิบัติผิดทางเพศ เข้าไปในสถานที่อโคจร แสวงหาทร้พย์ ไม่สำรวมกริยาวาจา ทำตัวไม่ต่างนักเลง ดื่มเหล้า เคล้านารี เล่นพนัน ออกเงินxxx้ ค้ายา เลือกคบคนรวม ไม่ช่วยคนทุกข์ยาก หนำซ้ำที่เห็นจนชินตาย่านคลองถม พระเดินหาซื้อหนังโป๊ ขณะที่พระประพฤติดีมีคนชอบ ได้แก่ พวกเผยแผ่ธรรมและเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน แต่แม้จะมีพระสงฆืทำผิดมาก แต่กลับไม่กระทบกับศรัทธาในพระพุทธศาสนา เตรียมเสนอองค์กรปกครองสงฆ์เข้มงวด...

สงฆ์ไทยนับวันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างความเอือมระอา ให้พุทธศาสนิกชน ในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 5 มิ.ย. ว่าได้รับการเปิดเผย จาก พระราชปัญญารังษี (วีระ เวสพาเจริญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และ เจ้าคณะเขตคลองสาน กทม. นักศึกษาปริญญาเอกโครงการปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัย ปทุมธานี ว่า ได้ทำวิทยานิพนธืปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัย ปทุมธานี ว่า ได้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตเรื่อง "บทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของพระสงฆ์" เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนต่อการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ และ ความยึดมั่นในศาสนาของ พุทธศาสนิกชน โดยสำรวจวัดใน กทม. จำนวน 10 แห่ง แบ่ง เป็นวัดที่มีปัญหาการร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์ จำนวนมาก 5 แห่ง และวัดที่มีพุทธสาสนิกชนให้ความศรัทธามากที่สุด 5 แห่ง สำรวจ จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย อายุ ตั้งแต่ 35-60 ปี จากหลายหลายอาชีพพบ ว่า พฤติกรรของพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนรับไม่ได้ หรือ เอือมระอามากที่สุดมี7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1 การไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ 2 การปฏิบัติผิดทางเพศ 3 การเข้าไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 4 การแสวงหา ลาภอย่างไม่ถูกต้อง 5 การไม่สำรวกิริยาวาจา 6 การปฏิบัติตนอย่างไม่เหมาะสม และ 7 การไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์

พระราชปัญญารังษี กล่าวต่อว่า พฤติกรรมของพระสงฆ์ ที่รับไม่ได้ อาทิ การไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์พบว่าส่วนใหญ่ คือ พระสงฆ์ดื่มสุรา แล้วก็เมา แล้วอาละวาด ฉันอาหารเย็น เล่นการพนัน ออกเงินxxx้ ค้ายาเสพติด เสพยา เสพเมน เป็นต้น การปฏิบัติผิดทางเพศ พบว่า พระมั่วสีกา ประพฤตินอกรีต มีความสัมพันธกับผู้หญิงล่วงเกินหญิง และ เด็กด้วยการหลอกลวงทำอนาจารนำภรรยามาพักด้วยในกุฎิ เช่นมี พระสงฆ์ ระดับเจ้าอาวาสรายหนึ่งอยู่วัด ย่านบางนา นอกจากค้ายาบ้า ปล่อยเงินxxx้แล้ว ก็มีเมีย นอนอยู่กับเมีย เป็นต้น การเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสมพบ ทั้งในห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว สถานเริงรมย์ มีพบเห็นเป็นประจำ กลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นฆราวาสออกเที่ยวราตรี การแสวงหาลาภสักการะอย่างไม่ถูกต้องพบว่าพระสะสม เงินจากการบริจาคไว้ในธนาคารเป็นจำนวนมาก เรียไรเงินจากญาติโยมเพื่อส่วนตัว ยักยอกเงินบริจาคของวัด เรียไรเงินเกินจำเป็น วัดที่สำรวจแห่งหนึ่ง ระบุ ว่าเงินวัดหายไปถึง 16 ล้าน เพราถูกพระในวัดยักยอกไป เป็นต้น

พระราชปัญญารังษีกล่าวอีกว่า การไม่สำรวมกิริยาวาจา พุทธศาสนิกชนเคยพบเห็นพระสงฆ์แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว อารมณ์โหดร้าย น่ากลัว พูดจาแซวผู้หญิง พระบางรายไม่รับบาตรญาติโยม โดยไม่ทรบสาเหตุมารุ้ทีหลัง เพราะว่าของที่ใส่บาตร เป็นแกงถุงละ 20 บาท เป็นการแบ่งชั้นวรรณะ ส่วนการ ประพฤติตน ไม่เหมาะสมพบว่าพระทำตัวเป็นนักเลงขับรถยนต์ ทะเลาะกันในงานวัด ให้มีการเต้นรำให้ความสำคัญกับคนรวยเลือกปฏิบัติต่อญาติโยม ซื้อ หาซีดีโป๊ซีดีเถื่อนมาดูซื้อหวย เล่นการ พนัน

"การซื้อหนังโป๊ที่คลองถม พระยืนเปิดเลือกอย่างเปิดเผย เวลาพระเลือกซื้อสินค้าจะพูดว่า ไทย ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น และ จะมีศัพทืเรียกเป็นการเฉพาะ รับรู้กัน แทนหนังโป๊ว่า นอต เช่น บอกว่า วันนี้มีนอตใหม่มาไทย ญี่ปุ่น จีน ฝรั่ง คนขายก็จะตะโกนถาม พร้อมตบมือไปด้วยแล้วพระก็จะ ตอบว่ามาใหม่ อย่างละ 2 แผ่น แล้วพระก็จะทำทีไปยืนดูร้านข้างๆ ทางร้านขายหนังโป๊ก็จะเอาซีดีใส่ย่ามแล้วก็จ่ายเงินกัน ส่วนแทงหวยก็ให้คนไปแทงให้ ซึ่งผู้ขายเห็นว่าพระเป็น ลูกค้าชั้นดี เนื่องจากมีสภาพคลอ่งด้านการเงิน" พระราชปัญญารังษีกล่าว

สำหรับพระสงฆ์ที่ประชาชนรับได้มากที่สุดในขณะนี้ พระราชปัญญารังษี กล่าวว่า คือการเผยแผ่ธรรมทั้งผ่านสื่อต่างๆ และ เทศนา อบรม สั่งสอน ประชาชน ต่อมา เป็นการช่วยเหลือ สังคม คนตกทุกข์ได้ยาก โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ต่อมาเป็นการปฏิบัติกิจ โน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ นักรักษาศึล ปฏิบัตธรรม กรรมฐาน และ เทศนา อบรม สั่งสอนประชาชน ต่อมาเป็นการ ช่วยเหลือ สังคม คนตกทุกข์ได้ยาก ไดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ต่อมาเป็นการปฏิบัติกิจ โน้มน้าวให้ประชาชนปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ นักรักษาศีล ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน และ ต่อมาคือพระสงฆ์ที่ใช้กริยาวาจาสุภาพ พูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระ แต่อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยชี้ว่าแม้พระจำผิด ถึงขนาดที่พุทธศาสนิกชนเชื่อในหลักธรรม คำสอนทางศานามากกว่ายึดติดกับตัวพระสงฆ์และการทำวิจัยเพื่อให้องค์กรปกครองสงฆ์กำกับดูแลเข้มงวดกับพระสงฆ์ ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามที่ พุทธศาสนิกชนคาดหวังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
  IP : ()
ชื่อสมาชิก mira Mail to mira
แสดงความคิดเห็น แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีเทา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีม่วง สีเหลือง
Emotions  


แทรกภาพ  
- ขนาดภาพ ห้ามเกิน 100 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
- ห้ามโพสภาพโป๊และภาพศพ
แสดงความเห็น

(โปรดใช้คำพูด ที่เหมาะสม ห้ามใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ ถากถาง หมิ่นประมาท หรือ ด่าว่าผู้อื่น สมาชิกที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที)
[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ Webmaster เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 sansuk.com All Right Reserved.  

ผลวิจัย 7 พฤติกรรมพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนเอือมระอา